קצת על התקנת מרזבים וצמ"ג

צמ"ג – ראשי תיבות של "צינור מי גשם".

הצמ"ג הוא בעצם צינור אנכי אשר קולט את מי הגשמים של הגג ומוביל אותם אל הקרקע לאמצעי הניקוז המתאימים. כל גג מחויב בצמ"ג אחד או יותר בהתאם לגודל הגג או המרפסת.

קוטר הצינור יהיה בהתאם לשטח הגג ולשטח הקירות הסובבים את הגג.

הצמ"ג יכול להיות מותקן על קיר הבניין, בתוך עמודי או קירות הבניין.

בכל המקרים יש לוודא אפשרות גישה לצורך תחזוקה וניקיון סתימות.

ישנם מס' מקרים בהם נדרש לטפל\להחליף צמ"ג:

1. כאשר קוטר הצמ"ג אינו מספיק גדול כדי לקלוט את כמות המים ויש צורך להרחיבו ע"י קידוח בעזרת כוס יהלום.

2. כאשר הצמ"ג אינו מחובר היטב לבניין או כאשר הוא דולף לאורך הבניין.

3. כאשר יש צמ"ג פנימי בתוך עמודי או קירות הבניין והוא דולף או סתום ללא אפשרות תיקון, אז נאלצים להתקין מרזב חיצוני חדש.

מבנה בו קיים מרזב שאינו מותקן או פועל כראוי עלול לסבול מנזק מהותי לתשתיות הבניין ופגיעה באיכות החיים של הדיירים.

בנוסף לכך יידרשו הוצאות גבוהות על תיקונים, לכן אין לעכב את הנושא ויש לפנות אל המומחים של ט.צ איטום ושיקום מבנים.